سمینارهای اتاق بازرگانی همدان
سمینار مدیریت و توانمندسازی بافت های فرسوده ناکارآمد و زیرساخت های شهری

تاریخ شروع :1396/07/27 تاریخ پایان 1396/06/25

کشور برگزار کننده : ایران
همایش تخصصی و آموزشی با مشارکت نهاد کنترل صادرات آلمان

تاریخ شروع :1396/04/20 تاریخ پایان 1396/03/24

سازمان توسعه تجارت ایران

کشور برگزار کننده : ایران
کنگره اتاق های بازرگانی جهان (WCC)

تاریخ شروع :1396/06/30 تاریخ پایان 1396/01/23

کشور برگزار کننده : استرالیا- سیدنی
کنفرانس بین المللی ساخت و ساز و مصالح ساختمانی

تاریخ شروع :1396/03/10 تاریخ پایان 1395/12/25

کشور برگزار کننده : کنیا
سمینار فرصت های تجاری و میز کشور ایران

تاریخ شروع :1396/02/06 تاریخ پایان 1396/01/23

کشور برگزار کننده : ایران- خراسان شمالی
سمینار همکاری های اقتصادی ایران و چین

تاریخ شروع :1396/01/16 تاریخ پایان 1396/01/14

تهران- سالن کنفرانس اتاق ایران

کشور برگزار کننده : ایران
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English