امور مالی و اداری اتاق بازرگانی همدان
امور مالی و اداری

امور مالی و اداری

 

جناب آقای حسن حسینقلی

سمت : عضو هیئت رئیسه - خرانه دار

 

 

 

گزارش حسابرسی سال 1398

بودجه مصوب سال 1399

بودجه مصوب سال 1400

گزارش حسابرسی سال 1399

بودجه مصوب سال ۱۴۰۱
گزارش  مالی 1400
گزارش حسابرسی 1400
گزارش حسابرسی 1401

 

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English