مجمع عمومی عادی کانون زنان بازرگان استان همدان با حضور خانم دکتر مقیمی رئیس کانون ایران

مجمع عمومی عادی کانون زنان بازرگان استان همدان با حضور خانم دکتر مقیمی رئیس کانون ایران

دسته بندی : اخبار شناسه خبر : 4439 تاریخ انتشار : 1402/6/29 توسط 69 نفر دیده شد

مجمع عمومی عادی کانون زنان بازرگان استان همدان با حضور خانم دکتر مقیمی رئیس کانون ایران

پیرو آگهی فراخوان  منتشره در روزنامه کارو کارگرمورخ 1402/06/06 جلسه مجمع عمومی عادي کانون زنان بازرگان استان همدان  در  مورخ 1402/06/28 ساعت 11روز سه شنبه در محل سالن جلسات اتاق همدان  با حضور حمیدرضا نجفی نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  و کشاورزی ایران ومشارکت تعداد 17 نفر اعضای مربوطه تشکیل شد.

مجمع پس  از ذکر نام و یاد خداوند متعال  رسمیت یافت و وارد بحث و تبادل نظر  شد و  تصمیمات به شرح زیر اتخاذ  تصمیم کرد:

1- گزارش عملكرد هيات مديره  توسط خاطره خانلرزاده قرائت گردید

2-  گزارش خزانه دار  صورتهاي مالي و تراز منتهي به سال 1401/12/29 قرائت گردید. 

3- گزارش بازرس توسط سید معصومه ابراهیم نیا قرائت گردید. 

-روزنامه  کاروکارگر به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.

- ورودیه مبلغ 2/000/000 ريال و حق عضویت سالیانه مبلغ 5/000/000 برای سال 1402 تعیین و تصویب  شد.

- جهت انتخاب بازرس قانونی به صورت کتبی رای گیری به عمل آمد و نتایج به شرح زیراتخاذ گردید                               

1- خانم صفورا همراه  به سمت بازرس اصلی

2- خانم مریم حبیبیان  بسمت بازرس علی البدل به مدت یک سال قبول سمت نمودند.                                

عنوان سایت مرجع :
آدرس سایت مرجع : لینک
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English