کمیسیون صنایع دستی

نام رییس : جناب آقای ناصر قنبرگنبدی

نایب رئیس اول: جناب آقای مهدی محمودی
نایب رئیس دوم: جناب آقای حمیدرضا فروزان احسن

مطلبی موجود نیست
مطلبی موجود نیست
    ...
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English