شرایط دریافت کارت بازرگانی اتاق بازرگانی همدان
شرایط دریافت کارت بازرگانی

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی : 

1-شروع صدور و تمدید از سامانه ntsw.ir ،پس از تمدید در سامانه ذکر شده ادامه فرآیند در سامانه اتاق بازرگانی به آدرس cscschambertrust.ir

2- تکمیل فرم تعهد کارت بازرگانی .

3- کپی تمام صفحات شناسنامه کارت پایان خدمت کارت ملی(پشت و رو)  مدرک تحصیلی ( حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و حداقل سن 23 سال تمام )

4- گواهی عدم سوء پیشینه (حداکثر دو ماه اعتبار )

5- فرم پول شوئی

5- یک قطعه عکس 3در 4 ( جدید پرسنلی )

6- دو برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر تجاری که به گواهی ادره ثبت شرکتها رسیده باشد.

7- گواهی پلمب دفتر ( روزنامه کل )

8- سند مالکیت تک برگی ششدانگ محل کار ( تجاری اداری ) در صورت داشتن اجاره نامه، فتوکپی سند ملک الزامی می باشد ،ضمنا اجاره نامه باید دارای کد رهگیری باشد .

9- اصل فرم مفاصا حساب دارائی (فرم 186)

10- سه سال اظهار نامه مالیاتی  یا دارا بودن مدرک تحصیلی 1- مدیریت بازرگانی 2-حقوق 3-صنایع 4 مجوز تولید یا پروانه بهره برداری یا پروانه کسب که سه سال ا زتاریخ صدور گذشته باشد .

11- اصل فیش 100000 ریال بابت حق تمبر کارت بازرگانی از اداره دارائی .

 12-اصل فیش واریز حق عضویت اتاق بازرگانی طبق بخشنامه .

13- شماره حساب  ir040100004065053101731530 و شناسه 341053165140120000014003534465به نام سازمان بازرگانی بانک ملی به مبلغ 440/000 ریال.

14- گذراندن دوره آموزشی.

15-بازدید از محل فعالیت

 

مدارک مورد نیاز جهت صدورکارت بازرگانی اشخاص حقوقی :

علاوه بر 14 مورد مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی فوق باید مدارک مشروحه زیر ارائه شود .

1-اظهار نامه ثبت شرکت ( با مسئولیت محدود تقاضانامه و شرکتنامه ).

2- آگهی روزنامه تأسیس و تغییرات .   

3-اساسنامه شرکت .

4-تکمیل کلیه فرمهای مربوطه و مورد ردیف 3 و 4 برای مدیر عامل .

5-تبصره :سه سال از فعالیت شرکتهای غیر تولیدی باید گذشته باشد یامجوز تولید یا پروانه بهره برداری (60 درصد پیشرفت فیزیکی )

1-کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمیتوانند کارت بازرگانی دریافت نمایند .

      ضمناً ثبت نام اولیه توسط متقاضیان کارت عضویت از طریق سامانه یکپارچه کارت هوشمند ( صدور و تمدید کارت ) به آدرس www.cscschambertrust.ir  انجام می شود.

          واحد بازرگانی و صدورکارت بازرگانی : شماره تماس 4- 08138216001 داخلی 3

 

     مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارت عضویت اتاق بازرگانی اشخاص حقیقی:

 1. داشتن حداقل 20 سال شمسی
 2. امضای فرم منشور عضویت اتاق.
 3. کپی کارت ملی ـ شناسنامه ـ مدرک تحصیلی(حداقل دیپلم ) و کارت پایان خدمت .
 4. مدارک فعالیت.
 5. دو قطعه عکس  
 6. واریز حق عضویت
 7. علاوه بر مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی ( برای مدیر عامل ) مدارک مربوط به شرکت از جمله اساسنامه  و آگهی تاسیس و روزنامه وتغییرات ضمیمه شود .

 

              مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی :

 1. فرم تعهد کارت بازرگانی  .
 2. گواهی پلمپ دفاتر.
 3. گواهی عدم سوء پیشینه.
 4. تمدیداجاره نامچه با کد رهگیری یا ارائه سند تک برگ.
 5. اخذ نامه سه در هزار از واحد صدور کارت و پرداخت عدد تعیین شده توسط اداره دارایی .
 6. ارائه برگ قطعی مالیاتی یا اظهار نامه یا صورت های سود و زیان به حسابداری اتاق بازرگانی و پرداخت اعداد تعیین شده .
 7. فرم پولشوئی  .
 8. اخذ کد کارگاه تامین اجتماعی .           
 9. ارائه آگهی تغییرات شرکت در صورتی که تغییرات در شرکت  اعمال شده باشد .
 10. فیش حق تمبر 5 هزار تومانی -44 هزار تومانی سازمان و حق عضویت اتاق .

نکته :  مدارک ابتدا در سامانه ntsw.ir  تکمیل و بعد از تایید در سامانه مذکور ادامه کار در سامانه هوشمند  کارت به آدرس cscschambertrust.ir بارگزاری گردد .

در صورت وجود هر گونه سوال با واحدخدمات بازرگانی و صدورکارت  تماس حاصل فرمایید : شماره تماس  08138216001 داخلی 3و4 (پیرایش پورعراقیان )

 

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت تعهدات مالی :

 1. شروع فرایند پرداخت تعهدات مالی در سایت (cscschambertrust.ir)
 2. اخذ نامه سه در هزار از اتاق بازرگانی .(جهت پرداخت سه در هزار )
 3. ارائه  اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سالهای 95 و ماقبل آن در صورت عدم پرداخت .(جهت پرداخت چهار در هزار )
 4. ارائه اظهارنامه مالیاتی سالهای  که اظهار آن انجام شده و مالیات هنوز  قطعی نگردیده است در صورت قطعی شدن مالیات برگ قطعی مالیات  .(جهت پرداخت چهار در هزار )

سامانه ثبت نام کارت بازرگانی و کارت عضویت اتاق بازرگانی  https://cscs.chambertrust.ir

                قبل از اقدام به دریافت کارت بازرگانی میتوانید با کارشناسان اتاق تماس حاصل نماییدشماره تماس  38216001  تا  38216004   داخلی 3  

r

 

 

ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English