طرح شامخ مدیران اتاق بازرگانی همدان
 / EN /  ۱۴۰۰/۱۱/۰۸
طرح شامخ مدیران

 

گزارش دوره ای طرح شامخ اتاق ایران  " ورود "


 طرح شامخ مدیران سال 99
 

ماه طرح شامخ مدیران سال1400
فروردین  مشاهده فایل
اردیبهشت مشاهده فایل
خرداد مشاهده فایل

 

 

 

 

ماه  طرح شامخ مدیران سال 99
 فروردین   مشاهده فایل 
 اردیبهشت   مشاهده فایل 
 خرداد  مشاهده فایل 
 تیر   مشاهده فایل 
 مرداد  مشاهده فایل 
 شهریور  مشاهده فایل 
 مهر   مشاهده فایل 
 آبان   مشاهده فایل 
 آذر مشاهده فایل
 دی

مشاهده فایل

 بهمن  مشاهده فایل
 اسفند  مشاهده فایل

 


 طرح شامخ مدیران سال 98 

ماه  طرح شامخ مدیران سال 98 
 فروردین   مشاهده فایل 
 اردیبهشت   مشاهده فایل 
 خرداد  مشاهده فایل 
 تیر   مشاهده فایل 
 مرداد  مشاهده فایل 
 شهریور  مشاهده فایل 
 مهر   مشاهده فایل 
 آبان   مشاهده فایل 
 آذر  مشاهده فایل 
 دی  مشاهده فایل 
 بهمن   مشاهده فایل 
 اسفند   مشاهده فایل 

 

 


آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English