سمینارهای اتاق بازرگانی همدان
 / EN /  ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

کنفرانس بین المللی ساخت و ساز و مصالح ساختمانی

تاریخ شروع :1396/03/10 تاریخ پایان 1395/12/25

کشور برگزار کننده : کنیا
اولین سمینار مشترک تجاری ایران و عراق

تاریخ شروع :1396/05/26 تاریخ پایان 1396/03/11

کشور برگزار کننده : عراق
سمینار محیط زیست ایران، مشکلات و راهکارها

تاریخ شروع :1396/09/02 تاریخ پایان 1396/06/28

کشور برگزار کننده : پاریس

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English