سمینارهای اتاق بازرگانی همدان
 / EN /  ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

همایش تخصصی و آموزشی با مشارکت نهاد کنترل صادرات آلمان

تاریخ شروع :1396/04/20 تاریخ پایان 1396/03/24

سازمان توسعه تجارت ایران

کشور برگزار کننده : ایران
کنگره اتاق های بازرگانی جهان (WCC)

تاریخ شروع :1396/06/30 تاریخ پایان 1396/01/23

کشور برگزار کننده : استرالیا- سیدنی
همایش تخصصی و آموزشی با مشارکت نهاد کنترل در صادرات آلمان

تاریخ شروع :1396/04/20 تاریخ پایان 1396/03/21

ایران

کشور برگزار کننده : ایران
همایش بین المللی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری

تاریخ شروع :1396/02/11 تاریخ پایان 1396/02/03

کشور برگزار کننده : عمان- مسقط
همایش تجاری ایران و آفریقای جنوبی

تاریخ شروع :1396/02/24 تاریخ پایان 1396/02/10

تهران- اتاق ایران- طبقه 8

کشور برگزار کننده : ایران
همایش همکاری های اقتصادی ایران و چین

تاریخ شروع :1396/01/16 تاریخ پایان 1395/12/25

تهران- اتاق ایران- طبقه دهم

کشور برگزار کننده : ایران

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English