سمینارهای اتاق بازرگانی همدان
 / EN /  ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

سمینار مدیریت و توانمندسازی بافت های فرسوده ناکارآمد و زیرساخت های شهری

تاریخ شروع :1396/07/27 تاریخ پایان 1396/06/25

کشور برگزار کننده : ایران
سمینار فرصت های تجاری و میز کشور ایران

تاریخ شروع :1396/02/06 تاریخ پایان 1396/01/23

کشور برگزار کننده : ایران- خراسان شمالی
سمینار همکاری های اقتصادی ایران و چین

تاریخ شروع :1396/01/16 تاریخ پایان 1396/01/14

تهران- سالن کنفرانس اتاق ایران

کشور برگزار کننده : ایران
دومین جشنواره وب و کسب و کار بنگاه های صنعتی و معدنی و تجاری

تاریخ شروع :1396/08/06 تاریخ پایان 1396/07/06

کشور برگزار کننده : ایران
سمینار تخصصی در حوزه مناقصات داخلی و خارجی

تاریخ شروع :1396/08/05 تاریخ پایان 1396/07/06

تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تعاونی آموزشی

کشور برگزار کننده : ایران
سمینار آموزشی تحلیلی بر تحولات اخیر اقتصاد ایران

تاریخ شروع :1397/07/11 تاریخ پایان 1397/07/11

کشور برگزار کننده : ایران

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English