سمینارهای اتاق بازرگانی همدان
 / EN /  ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
همایش تخصصی و آموزشی با مشارکت نهاد کنترل در صادرات آلمان

تاریخ شروع :1396/04/20 تاریخ پایان 1396/03/21

ایران

کشور برگزار کننده : ایران
همایش بین المللی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری

تاریخ شروع :1396/02/11 تاریخ پایان 1396/02/03

کشور برگزار کننده : عمان- مسقط
همایش تجاری ایران و آفریقای جنوبی

تاریخ شروع :1396/02/24 تاریخ پایان 1396/02/10

تهران- اتاق ایران- طبقه 8

کشور برگزار کننده : ایران
همایش همکاری های اقتصادی ایران و چین

تاریخ شروع :1396/01/16 تاریخ پایان 1395/12/25

تهران- اتاق ایران- طبقه دهم

کشور برگزار کننده : ایران
همایش اقتصاد مقاومتی، جهاد علمی و عملی

تاریخ شروع :1396/04/26 تاریخ پایان 1396/02/23

مرکز همایش های وزارت کشور

کشور برگزار کننده : ایران- تهران
همایش و مذاکره دو جانبه تجاری ایران و ترکیه با حضور وزیر اقتصاد این کشور

تاریخ شروع :1395/12/07 تاریخ پایان 1395/12/04

تهران- اتاق ایران- طبقه دهم

کشور برگزار کننده : ایران

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English