آموزش و پژوهش
 / EN /  ۱۴۰۰/۱۱/۰۸

اخبار دوره های آموزشی

کد خبر : 3862

کد خبر : 3863

کد خبر : 3864

کد خبر : 3833

کد خبر : 3858

کد خبر : 3854

کد خبر : 3750

کد خبر : 3855

کد خبر : 3856

کد خبر : 3745

تاریخ انتشار : 1400/5/17
دوره آموزشی تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزارشد

دوره آموزشی تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط به سال های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ بصورت حضوری و مجازی و با حضور خسرو طالبی رحیق عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون تجارت اتاق، طاهره ایزدی دبیرکل اتاق همدان،شاخصی مسئول اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت،فریبرز پیرایش مسئول حوزه خدمات بازرگانی اتاق و جمعی از فعالین اقتصادی برگزار گردید.کد خبر : 3857

کد خبر : 3742

کد خبر : 3737

کد خبر : 3732

کد خبر : 3719

کد خبر : 3852

کد خبر : 3853

کد خبر : 3720

کد خبر : 3721

کد خبر : 3851

کد خبر : 3666

کد خبر : 3849

کد خبر : 3648

کد خبر : 3850

کد خبر : 3848

کد خبر : 3596

تاریخ انتشار : 1399/11/30
برگزاری وبینار برنامه ریزی استراتژیک در تشکل های اقتصادی

وبینار برنامه ریزی استراتژیک در تشکل های اقتصادی با همکاری واحد آموزش و واحد تشکلهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان روز پنج شنبه 30 بهمن ماه 1399 به صورت آنلاین برگزار شد.کد خبر : 3579

تاریخ انتشار : 1399/10/30
برگزاری وبینار آموزشی آشنایی با عقود قراردادهای بانکی

دوره آموزشی آشنایی با عقود قراردادهای بانکی با حضور علی روشن قیاس مدرس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان روز سه شنبه 30 دی ماه 1399 به صورت آنلاین برگزار شد.کد خبر : 3578

تاریخ انتشار : 1399/10/24
برگزاری وبینارهای آموزشی به همت واحد آموزش اتاق همدان در دی ماه 1399

واحد آموزش اتاق همدان در دی ماه 1399 اقدام به برگزاری وبینارهای "آشنایی با حسابداری مالیاتی، بیمه- قوانین تأمین اجتماعی، مذاکرات بین المللی و روابط بین فرهنگی، آشنایی با عقود قراردادهای بانکی" با همکاری موسسه آموزشی اتاق ایران نموده است.
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English