معرفی واحد های اتاق همدان

مسئول مربوطه: پریسا سماوات

 • Samavati@hccim.com

 • سمت : مسئول واحد بهبود کیفیت و کارشناس واحد امور بین الملل

 • تلفن : 081-38216006

 • زمان حضور :

 • مشاهده جزئیات
مسئول واحد بهبود کیفیت و کارشناس واحد امور بین الملل
مشاهده جزئیات

مسئول مربوطه: لیلا بیاتی

مسئول امور مالی
مشاهده جزئیات

مسئول مربوطه: سید منصور مدنی

 • madanimansoor@yahoo.com

 • سمت : مسئول واحد روابط عمومی

 • تلفن : 08132547104

 • زمان حضور :

 • مشاهده جزئیات
مسئول واحد روابط عمومی
مشاهده جزئیات

مسئول مربوطه: سمیه صادقی


 • سمت : مسئول واحد اداری ،واحد تشریفات و کارشناس دبیرخانه شورای گفتگو

 • تلفن : 08132547104

 • زمان حضور :

 • مشاهده جزئیات
مسئول واحد اداری ،واحد تشریفات و کارشناس دبیرخانه شورای گفتگو
مشاهده جزئیات

مسئول مربوطه: علی نیتی


 • سمت : مسئول واحد فناوری اطلاعات و کارشناس واحد روابط عمومی

 • تلفن : 08132547104

 • زمان حضور : 8 الی 14

 • مشاهده جزئیات
مسئول واحد فناوری اطلاعات و کارشناس واحد روابط عمومی
مشاهده جزئیات

مسئول مربوطه: محمدرضا ابراهیمی


 • سمت : مسئول واحد دبیر خانه کمیسیون های تخصصی

 • تلفن : 08132457104

 • زمان حضور : 14 الی 8

 • مشاهده جزئیات
مسئول واحد دبیر خانه کمیسیون های تخصصی
مشاهده جزئیات

مسئول مربوطه: سهیلا بیاض فر


 • سمت : کارشناس واحد دبیرخانه کمیسیون های تخصصی

 • تلفن : 08132547104

 • زمان حضور : 8الی14

 • مشاهده جزئیات
کارشناس واحد دبیرخانه کمیسیون های تخصصی
مشاهده جزئیات

مسئول مربوطه: پرستو سبزی


 • سمت : مسئول حوزه تشکل ها و کارشناس دفتر دبیر

 • تلفن : 08132547104

 • زمان حضور : 8الی 14

 • مشاهده جزئیات
مسئول حوزه تشکل ها و کارشناس دفتر دبیر
مشاهده جزئیات

مسئول مربوطه: زهرا سماواتی


 • سمت : کارشناس واحد خدمات بازرگانی

 • تلفن : 08132547104

 • زمان حضور :

 • مشاهده جزئیات
کارشناس واحد خدمات بازرگانی
مشاهده جزئیات

مسئول مربوطه: حمید رضا نجفی

دبیر اتاق
مشاهده جزئیات

مسئول مربوطه: حمید بهرامی

 • hamiidbahramii@gmail.com

 • سمت : مسئول واحد آموزش،پژوهش و تحقیقات اقتصادی

 • تلفن : 08132547104 داخلی 5213

 • زمان حضور : 8 الی 14

 • مشاهده جزئیات
مسئول واحد آموزش،پژوهش و تحقیقات اقتصادی
مشاهده جزئیات
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English