بازدید حسین افشاری فرماندار شهرستان تویسرکان از شرکت صنعتگران تویسرکان
 / EN /  ۱۴۰۱/۰۵/۲۵

بازدید حسین افشاری فرماندار شهرستان تویسرکان از شرکت صنعتگران تویسرکان

دوره آموزشی : آئین نامه تحریر دفاتر
شناسه خبر : 83 تاریخ انتشار : 1401/2/15 توسط 126 نفر دیده شد

  • 83

بازدید حسین افشاری فرماندار شهرستان تویسرکان از شرکت صنعتگران تویسرکان

پنجشنبه مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدید حسین افشاری فرماندار ، قمری رئیس اتاق بازرگانی ،خدادادی رئیس تعاون ،کارورفاه اجتماعی،اکبری رئیس  جهاد کشاورزی از شرکت صنعت گران تویسرکان به مدیریت مهندس نصرالهی .

عنوان سایت مرجع :
آدرس سایت مرجع : لینک
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English