/ EN /  ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

دیدارمسوُل نمایندگی اتاق بازرگانی تویسرکان با دکترحسینی فرماندار شهرستان تویسرکان

دوره آموزشی : پیش دریافت کارت بازرگانی
شناسه خبر : 25 تاریخ انتشار : 1400/4/22 توسط 9 نفر دیده شد

  • 25

دیدارمسوُل نمایندگی اتاق بازرگانی تویسرکان با دکترحسینی فرماندار شهرستان تویسرکان

دیدارمسوُل نمایندگی اتاق بازرگانی تویسرکان
به اتفاق روسای کمیته های تخصصی اتاق بازرگانی تویسرکان
با جناب آقای دکترحسینی فرماندار محترم تویسرکان
دراین دیدارعبداله قمری ضمن معرفی اعضاء وروسای کمیته های تخصصی اتاق بازرگانی تویسرکان باتشریح نقاط قوت وپتانسیل موجود شهرستان خواستارحمایت وهمکاری بیشتر فرماندارمحترم واتاق بازرگانی جهت رفع موانع ومشکلات سرمایه گذاران وواحدهای تولیدی شدند.
درادامه دکترحسینی فرماندارمحترم ضمن تبریک انتصاب عبداله قمری بعنوان مسوُل جدید اتاق بازرگانی تویسرکان وخوشامدگویی 
باارائه برنامه وراهکارهای مناسب جهت همکاری مشترک بااتاق بازرگانی تاکیدکردندومقررگردیدطی جلسات منظم نسبت به بررسی مشکلات واحدهای صنعتی وتولیدی اقدام وبااحصاء نکته نظرات نسبت به پیگیری درسطح شهرستان ؛استان ویاتهران اقدام لازم ومقتضی بعمل آید.

عنوان سایت مرجع :
آدرس سایت مرجع : لینک
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English