/ EN /  ۱۴۰۰/۰۶/۲۶

مجمع موسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش استان همدان با حضور ریاست اتاق همدان

دوره آموزشی : مدیریت خرید و سفارشات خارجی
شناسه خبر : 27 تاریخ انتشار : 1400/5/5 توسط 73 نفر دیده شد

  • 27

مجمع موسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش استان همدان با حضور ریاست اتاق همدان

بر اساس موافقت اصولی شماره 10967/14/ص مورخ 1399/11/08  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تاسیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش استان همدان و پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه کاروکارگر مورخ 1400/04/20 ، جلسه مجمع عمومی موسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش استان همدان در ساعت 10:30روز سه شنبه مورخ 1400/05/05 در محل نمایندگی اتاق بازرگانی شهرستان ملایر با حضور خانم طاهره ایزدی نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مشارکت تعداد 15 نفر اعضای واجد شرایط که بر اساس آگهی مربوطه در دبیرخانه هیات موسس واقع در محل اتاق همدان ثبت نام کرده اند، برگزار شد.

سپس جلسه بر اساس دستور مربوطه به شرح ذیل وارد بحث و تبادل نظر شد:

الف: پس از ارایه پیش نویس اساسنامه و بحث و تبادل نظر، اساسنامه پیوست به تصویب رسید.

ب: روزنامه کار و کارگر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.

ج: ورودیه مبلغ 1/000/000 ریال و حق عضویت سالیانه مبلغ 2/000/000 ریال برای سال 1400 تعیین و تصویب شد.

       اعضای اصلی هیات مدیره:

  1. حسن بهرامی
  2. حسین بیات
  3. حسام بیات
  4. امیر چگینی
  5. وحید اکبری

         اعضای علی البدل هیات مدیره:

  1. حمید کریمی
  2. شیرزاد خانی

عنوان سایت مرجع :
آدرس سایت مرجع : لینک
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English