مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن شرکتهای صنعت پخش استان همدان
 / EN /  ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن شرکتهای صنعت پخش استان همدان

دسته بندی : اخبار شناسه خبر : 4252 تاریخ انتشار : 1401/8/30 توسط 75 نفر دیده شد

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن شرکتهای صنعت پخش استان همدان

پیرو آگهی فراخوان  منتشره در روزنامه کارو کارگر مورخ 1401/08/08 جلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده  انجمن شرکتهای صنعت پخش استان همدان در مورخ1401/08/25  ساعت 10:00روز چهارشنبه در محل سالن جلسات اتاق همدان تشکیل شد.

گزارش عملكرد هيات مديره  توسط  حسین سپنتا قرائت گردید. 

 گزارش خزانه دار  صورتهاي مالي و تراز منتهي به سال 1400/12/29 قرائت گردید.

گزارش بازرس توسط صادق خوش نیت قرائت گردید. 

روزنامه  کاروکارگر به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.

حق عضویت سالیانه مبلغ 15/400/000 ریال (شرکتهای پخش استانی عضو شعب انجمن )ورودیه مبلغ 21/000/000 ریال و حق عضویت سالیانه مبلغ 26/600/000 ریال (شرکتهای پخش استانی ) برای سال 1401 تعیین و تصویب  شد.

د- مجمع پس از استماع گزارشهای فوق الذکر و استماع نظرات مخافین و موافقین وطرح سوالات از سوی اعضاء و ارایه پاسخ لازم از سوی هیات مدیره ،گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیات مدیره و تراز منتهی به سال مالی 1400/12/29 راتصویب کرد.

بازرس:

-محمد جلال طاهر آبادی به سمت  بازرس اصلی

-علی اکبر عنبری به سمت بازرس علی البدل تشکل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

 

عنوان سایت مرجع :
آدرس سایت مرجع : لینک
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English