مجمع عمومی عادی کانون زنان بازرگان استان همدان

مجمع عمومی عادی کانون زنان بازرگان استان همدان

دسته بندی : اخبار شناسه خبر : 4192 تاریخ انتشار : 1401/6/24 توسط 326 نفر دیده شد

مجمع عمومی عادی کانون زنان بازرگان استان همدان

پیرو آگهی فراخوان  منتشره در روزنامه کاروکارگر  مورخ 1401/06/07 ،جلسه مجمع عمومی عادي  کانون زنان بازرگان استان همدان در  مورخ 1401/06/23 ساعت 10:30 روز چهارشنبه در محل سالن جلسات اتاق همدان با حضور خانم طاهره ایزدی نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  و کشاورزی ایران ومشارکت تعداد  40 نفر اعضای مربوطه تشکیل شد.

مجمع پس  از ذکر نام و یاد خداوند متعال  رسمیت یافت و وارد بحث و تبادل نظر  شد و  تصمیمات به شرح زیر اتخاذ  تصمیم کرد:

- گزارش عملكرد هيات مديره  توسط  خاطره خانلرزاده  قرائت گردید. 

-  گزارش خزانه دار  صورتهاي مالي و تراز منتهي به سال 1400/12/29 قرائت گردید. 

- گزارش بازرس توسط  معصومه ابراهیم نیا قرائت گردید. 

-روزنامه کارو کارگر به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.

- ورودیه مبلغ  2/000/000 ريال و حق عضویت سالیانه مبلغ 1/000/000 برای سال 1401 تعیین و تصویب  شد.

- مجمع پس از استماع گزارشهای فوق الذکر و استماع نظرات مخافین و موافقین وطرح سوالات از سوی اعضاء و ارایه پاسخ لازم از سوی هیات مدیره ،گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیات مدیره و تراز منتهی به سال مالی 29/12/1400 را تصویب کرد.

بازرس:

-خانم معصومه ابراهیم نیا  به سمت  بازرس اصلی

- خانم مرضیه گروسی به سمت بازرس علی البدل تشکل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

عنوان سایت مرجع :
آدرس سایت مرجع : لینک
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English