مجمع عمومی عادی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شهرستان نهاوند
 / EN /  ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

مجمع عمومی عادی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شهرستان نهاوند

دسته بندی : اخبار شناسه خبر : 3921 تاریخ انتشار : 1400/10/25 توسط 161 نفر دیده شد

مجمع عمومی عادی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شهرستان نهاوند

پیرو آگهی فراخوان  منتشره در روزنامه کارو کارگر  مورخ 1400/10/07جلسه مجمع عمومی عادي انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شهرستان نهاوند در  مورخ 1400/10/23ساعت 10 روز پنجشنبه در محل سالن پاسارگارد نهاوند با حضور خانم طاهره ایزدی نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  و کشاورزی ایران ومشارکت تعداد 14 نفر اصالتا و 4  نفر وکالتا از  تعداد  18  اعضای مربوطه تشکیل شد.

مجمع پس  از ذکر نام و یاد خداوند متعال  رسمیت یافت و وارد بحث و تبادل نظر  شد و  تصمیمات به شرح زیر اتخاذ  تصمیم کرد:

1- گزارش عملكرد هيات مديره  توسط علیرضا حسن کاویار قرائت گردید. 

2-  گزارش خزانه دار  صورتهاي مالي و تراز منتهي به سال 1399/12/30قرائت گردید. 

3- گزارش بازرس توسط میلاد ذهبی قرائت گردید. 

روزنامه  همدان پیام  به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.

ج- ورودیه مبلغ  1/000/000ريال و حق عضویت سالیانه مبلغ 4/000/000برای سال 1400 تعیین و تصویب  شد.

اعضای اصلی هیات مدیره

1- آقای مجید خیشه 

2- آقای علیرضا حسن کاویار 

3- آقای مصطفی حسن کاویار 

4- آقای شکراله سلگی 

5- آقای مهدی دارئی

اعضای علی البدل هیات مدیره

1- خانم میترا میرزائی 

2- آقای رامین عباسی

بازرس:

1-آقای اسماعیل حسن کاویار به سمت  بازرس اصلی

2-آقای علیرضا سوری  به سمت بازرس علی البدل تشکل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

 

عنوان سایت مرجع :
آدرس سایت مرجع : لینک
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English