هیئت های حل اختلاف مالیاتی و تشخیص مطالبات تامین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان
 / EN /  ۱۴۰۰/۰۶/۲۶
هیئت های حل اختلاف مالیاتی و تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

دستورالعمل نحوه انتخاب نمایندگان اتاق در هیئت ها

وظایف دبیرخانه

اعضا هیئت نظارت

صورتجلسات هیأت نظارت

صورتجلسه 1

صورتجلسه2

معرفی نمایندگان اتاق در هیئت های حل اختلاف مالیاتی

معرفی نمایندگان اتاق در هیئت های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

آمار عملکرد نمایندگان محترم اتاق بازرگانی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی سال 1399

آمار عملکرد نمایندگان محترم اتاق بازرگانی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی سال 1398

آمار عملکرد نمایندگان محترم اتاق بازرگانی در هیئتهای تأمین اجتماعی سال 1399

آمار عملکرد نمایندگان محترم اتاق بازرگانی در هیئتهای تأمین اجتماعی سال 1398

 


آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English