نمایشگاه بین المللی فن آوری های نوین ترکمنستان در قالب همایش اقتصادی خزر
 / EN /  ۱۴۰۱/۰۹/۰۶


نمایشگاه بین المللی فن آوری های نوین ترکمنستان در قالب همایش اقتصادی خزر

27
تاریخ شروع : 1398/05/21
تاریخ پایان : 1398/02/21
کشور برگزار کننده :ترکمنستان
آدرس : منطقه گردشگری آوازه ترکمنستان
فایلی جهت دانلود موجود نیست

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English