شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

اعضای دبیر خانه شورای گفتگو

اعضا دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 

  • جناب آقای محمدرضا ابراهیمی - مسئول دبیرخانه شورای گفتگو

  • جناب آقای حمید بهرامی - کارشناس دبیرخانه شورای گفتگو

  • سرکار خانم سمیه صادقی -کارشناس دبیرخانه شورای گفتگو

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English