شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
 / EN /  ۱۴۰۱/۱۱/۱۲


فرم درخواست تشکل های اقتصادی ازشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
لازم به ذکر است موضوع درخواستی باید دارای ویژگی های زیر باشد تا در دستور دبیرخانه شورا قرار گیرد
  1. موضع فراگیر باشد .( افراد زیادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از نتایج آن بهره مند شوند)
  2. موضوع دارای فوریت زمانی و از اهمیت رسیدگی بالا برخوردار باشد.
  3. موضوع ترجیحا مقدمه و بستر ساز حل مسائل و معطوف به مشکلات محیط کسب و کار باشد.
  4. موضوع بهبود دهنده اقتصاد و محیط کسب و کار باشد.
  5. موضوع به اقناع و اجماع سازی کمک کند.
  6. در کاهش زمان و هزینه فرآیند انجام امور موثر باشد.
  7. امکان طرح یا حل موضوع در دستور کار دیگر دستگاه ها و مراجع، به لحاظ سرعت و جامعیت مورد انتظار وجود نداشته باشد.
پر کردن تمام فیلدهای جدول الزامی است
الف ) اطلاعات درخواست کنندهب ) شرح دقیق درخواست

ج ) سوابق درخواست

د ) ضرورت ها و تاثیرات

ح ) اقدامات و پیگیری های بعمل آمده

🔄
فرم درخواست ایجاد تشکل های اقتصادی

فرم درخواست ایجاد تشکل های اقتصادیفرم درخواست ایجاد تشکل های اقتصادی

 

 

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English