شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی


گزارش کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دانلود گزارش کارشناسی پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگو تاریخ ثبت : ۱۱:۱۵:۰۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
دانلود گزارش کارشناسی پنجاه و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاریخ ثبت : ۱۰:۲۰:۲۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
دانلود گزارش کارشناسی چهل و نهمین جلسه شورای گفتگو تاریخ ثبت : ۱۰:۱۸:۴۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
دانلود گزارش کارشناسی چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگو تاریخ ثبت : ۱۰:۱۷:۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
دانلود گزارش کارشناسی چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاریخ ثبت : ۱۳:۱۱:۳۲ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
دانلود گزارش کارشناسی چهل و ششمین جلسه شورای گفتگو تاریخ ثبت : ۱۱:۴۸:۴۲ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
دانلود گزارش کارشناسی چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاریخ ثبت : ۱۰:۲۴:۳۵ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
دانلود گزارش کارشناسی چهل و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاریخ ثبت : ۰۹:۳۱:۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ مسائل صادرات و واردات
دانلود گزارش کارشناسی سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاریخ ثبت : ۰۹:۲۷:۴۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ مسائل تجارت و صنایع طرح از طرف امور اقتصادی استانداری
دانلود گزارش کارشناسی سی و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاریخ ثبت : ۰۹:۲۵:۵۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ مسائل پیمانکاران و کمیسیون فنی و مهندسی
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English