کمیسیون حمایت قضایی
 / EN /  ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

نام رییس : جناب آقای دکتر فریدون جعفری

نایب رئیس اول :
نایب رئیس دوم :
دبیر:
کمیته های مصوب کمیسیون و شرح وظایف آنها:
1- کمیته امور حقوقی و قضایی
2- کمیته امور مالکیت فکری و معنوی
3- کمیته امور داوری 
4- کمیته تدوین و تنقیح قوانین و مقررات اقتصادی

فلسفه وجودی کمیسیون:
این کمیسیون به منظور فراهم سازی شرایط و بستر مناسب برای تسهیل سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی و بازرگانی، اجرایی کردن وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی همدان در اطلاع رسانی، آگاهی بخشی قوانین و مقررات به اعضاء و پیشنهاد اصلاح و الحاق و تغییر مقررات اقتصادی و تعامل فعال با دادگستری و نهادهای حقوقی مرتبط در ادارات اقتصادی و بانکها و موسسات مالی و سایر ارگانهای قضایی و شبه قضایی متناظر و به منظور حمایت قضایی از فعالان بخش خصوصی تشکیل شده است. تحلیل و ارزیابی رویه ها و عرف تجاری حوزه کسب و کار با هدف تدوین پیشنهادهای اصلاحی مفید جهت تسهیل فعالیت بخش خصوصی مهمترین فلسفه تشکیل این کمیسیون می باشد. 

قلمرو فعالیت کمیسیون:
1- فراهم سازی زمینه های اجرای موثر و مطلوب قانون بهبود مستمر شرایط کسب و کار و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت تجاری، اقتصادی و بازرگانی در سطح استان
2- پیشنهادهای مرتبط با تدوین و تنقیح قوانین و مقررات متناسب با نیازها و مطالبات بخش خصوصی
3-  فراهم سازی تسهیل و تشویق سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت های حقوقی
4- تلاش در جهت اجرای ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ( تشکیل دادگاه های تجاری در استان )
5- بررسی، پیگیری و رفع موانع و مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی با استفاده از امتیازات قانونی مرتبط با فعالیت بخش خصوصی در استان 
6- ارایه راه حل های کاربردی در اعمال نظارت دقیق تر و بیشتر بر نقش قضات در کمیسیون های مختلف قانونی
7- استفاده از ظرفیت دستورالعمل کمیته اقتصاد مقاومتی مصوب ریاست قوه قضاییه
8- فعال سازی ظرفیت داوری سازمانی در حل و فصل اختلافات فعالان اقتصادی
9- ارایه گزارش و نظر کارشناسی در خصوص موضوعات قابل طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

وظایف و اختیارات کمیسیون:
1- ارائه مشاوره های تخصصی به هیات رییسه و نمایندگان اتاق در خصوص اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری
2- ارائه مشاوره های تخصصی حقوقی به اعضای اتاق بازرگانی در تفسیر قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی
3- بررسی قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری و قوانین مربوط ( با همکاری کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی )      
4- پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
5- پیگیری موضوع  رفع موانع  و مشکلات ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی در کمیته ماده 12 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
6- پیشنهاد برگزاری همایش ها  و نشست های تخصصی در خصوص موضوعات مختلف حقوقی و قضایی مربوط به حوزه دستگاه های متناظر و مرتبط فعالان اقتصادی
7- بررسی تخصصی طرح ها و لوایح دولت و مجلس در حوزه فعالیتهای اقتصادی
8- برقراری ارتباط با نمایندگان مجلس در ارایه طرح های مرتبط با وظایف و اختیارات اتاق های بازرگانی
10- بررسی قوانین جلب سرمایه گذاری خارجی و تسهیل اجرای آنها در سطح استان
11- شناسایی و اقدام برای پیشنهاد حذف، اصلاح، الحاق و تغییر قوانین زائد محیط کسب و کار
12- بررسی حقوقی موضوعات قبل از ارجاع به شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی
13- همکاری کمیسیون با نهاد داوری اتاق و تلاش در جهت ایجاد دادگستری بخش خصوصی با همکاری واحد داوری و از طریق ایجاد کمیته داوری در کمیسیون با همکاری نهادهای ذیربط
14- همکاری کمیسیون در ارایه نظریه های مشورتی به کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان
15- تلاش در جهت هماهنگ سازی فعالیت ادارات حقوقی استان پیرامون کلیه مسایل و موضوعات اقتصادی
16-همکاری و هماهنگی با سایر کمیسیونهای اتاق در زمینه مسایل حقوقی
17- تعامل با دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی استان در ارزیابی علمی مسایل حقوقی و موانع و چالش های حقوقی استان مطلبی موجود نیست
پنجشنبه های آخر هر ماه تاریخ ثبت : ۱۱:۳۷:۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
    ...
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English