/ EN /  ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

نام رییس : نسترن شریفی

- کمیسیون آموزش، پژوهش، بهره وری و مسئولیت اجتماعی: فلسفه وجودی: 1- لزوم ارائه آموزش های عمومی و تخصصی به اعضاء اتاق 2- نقش برجسته آموزش در بهبود فضای کسب وکار 3- ضرورت تلاش برای برقراری ارتباط مناسب و تعامل مثبت بین صنعت و دانشگاه 4- تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و اخلاق کسب و کار با توجه به جایگاه ویژه اتاق بازرگانی 5- تلاش برای توانمندسازی اعضاء بویژه جوانان و بانوان برای توسعه کسب و کار آنان و بهره مندی از تجارب بزرگان صنعت و تجارت 6- ضرورت فراهم کردن زمینه مناسب برای توسعه کسب و کارهای دانش بنیان 7- ایجاد زمینه لازم برای ارتقای بهره وری اعضای اتاق از طریق آموزش 8- زمینه سازی جهت ایفای نقش سازنده اتاق در تقویت مسئولیت اجتماعی اعضا و فعالان اقتصادی قلمرو فعالیت کمیسیون : 1- بررسی برنامه راهبردی و عملیاتی آموزشی شامل: نیازسنجی، برنامه اجرایی، ارزیابی و اثربخشی و ضوابط و مقررات مرتبط با آنها و ارائه پیشنهادات لازم 2- بررسی ساز وکارهای لازم در خصوص آموزش، ترویج و فرهنگ سازی در زمینه ارتقاء بهره وری در انجام فعالیتهای اقتصادی در بخش های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی 3- بررسی راهکارهای مناسب برای ارتقاء دانش فنی متخصصین بخش های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی جهت ایجاد و بروز خلاقیت و نوآوری آنها در زمینه تولید تکنولوژی و ارائه پیشنهادات لازم 4- بررسی راهکارهای ایجاد و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی، معدنی، تجاری و کشاورزی و هماهنگی و راهبردی آنها وارائه پیشنهادات لازم 5- بررسی طرح ها و پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی پیشنهادی و نیز ساز وکارهای حمایتی لازم از پایان نامه های دانشجویی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه های مرتبط با اتاق 6- بررسی راهکارهای لازم جهت حمایت از کار گروهی و توسعه فرهنگ آن در بخش تولید و تجارت و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه 7- بررسی ساز و کارهای لازم جهت توسعه تعامل بین شرکت های دانش بنیان و ارائه پیشنهادات لازم 8- بررسی ساز و کارهای برقراری تعامل سازنده و ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه 9- بررسی راهکارهای لازم جهت ایجا فضای مجازی مناسب علمی وپژوهشی برای استفاده کلیه اعضاء اتاق و سایر فعالان اقصادی و ارائه پیشنهادات لازم 10- بررسی ساز وکارهای لازم جهت ارتقاء جایگاه اتاق در رسانه های گروهی و معرفی و انعکاس گزارش فعالیت های انجام شده و نیز نقش اتاق در تصمیم گیری های اقتصادی در رسانه های عمومی استان و کشور و ارائه پیشنهادات لازم 11- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی اتاق و ارائه پیشنهادات لازم . کمیته های مصوب کمیسیون و شرح وظایف آنها: 1- کمیته آموزش، بهره وری و تعامل صنعت و دانشگاه 2- کمیته پژوهش، فنآوری و مدیریت سیستمهای کیفیت و تدوین استاندارد 1- کمیته آموزش، بهره وری، تعامل صنعت و دانشگاه و مسئولیت اجتماعی : 1- بررسی برنامه های راهبردی آموزش شامل نیازسنجی، برنامه اجرایی در قالب دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، سمینار و کارگاه های آموزشی، ارزیابی و اثربخشی و ارائه پیشنهادات و ساز وکارهای ارتقاء کیفیت آموزش و اثر بخشی آن. 2- بررسی ساز وکارهای لازم در خصوص آموزش و ترویج فرهنگ سازی در زمینه ارتقاء رویکرد بهره وری در انجام فعالیتهای اقتصادی 3- بررسی ساز و کارهای لازم برای شناسایی اساتید و متخصصین واجد شرایط جهت تدریس در دوره های آموزشی مورد نیاز وارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 4- بررسی چگونگی حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان و تشویق به استفاده از نتایج فعالیت این شرکتها توسط فعالین اقتصادی و بازرگانی 5- بررسی ساز و کارهای برقراری تعامل سازنده و ارتباط مؤثر بین صنعت ودانشگاه و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 6- بررسی ساز وکارهای حضور دانشجویان و فارغ التحصیلان در محیط های صنعتی و تجاری برای آموزش های کاربردی و کسب همزمان علم و تجربه و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 7- بررسی ساز و کارهای ایجاد محیطی مناسب جهت بررسی و تبادل نظر صاحبان صنایع و سرمایه با اساتید دانشگاه در خصوص مشکلات موجود و راهکارهای آن در ارائه پشنهادات مناسب به کمیسیون 8- ایجاد زمینه لازم برای ارتقای بهره وری در بخش های اقتصادی استان و اعضای اتاق از طریق آموزش 9- زمینه سازی جهت ایفای نقش سازنده اتاق در تقویت مسئولیت اجتماعی در استان و در بین اعضا و فعالان اقتصادی 2- کمیته پژوهش، فناوری و مدیریت سیستمهای کیفیت و تدوین استاندارد : 1- بررسی راهکارهای توسعه واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای اقتصادی و بازرگانی و تعیین نیازهای سخت افزاری ونرم افزاری اینگونه واحدها و ارائه پیشنهادات مناسب در این زمینه 2- بررسی طرح ها وپروژه های پژوهشی پیشنهادی کمیسیونهای تخصصی بر اساس ماموریتها ،اهداف و برنامه های اتاق و منابع اعتباری پیش بین شده و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 3- بررسی و پیش بینی ساز و کارهای حمایتی از پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با نیازهای پژوهشی بخش های صنعت ،معدن ،کشاورزی و بازرگانی 4- بررسی و پیشنهاد چارچوب چگونگی ایجاد بانک اطلاعات از مراکز پژوهشی در سطح استان و به روز رسانی آن و ارائه نتایج به کمیسیون 5- بررسی راهکارهای لازم جهت ایجاد فضای مجازی مناسب علمی و پژوهشی برای استفاده کلیه اعضاء اتاق و سایر فعالان اقتصادی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 6- بررسی و تعیین اهداف و تدوین برنامه ها در بخش آموزش های کوتاه مدت و بلندمدت و پژوهش های کاربردی جهت تدوین استانداردهای ملی در بخش تولید، خدمات و صنوف و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 7-بررسی موانع و مشکلات عملی کردن و استفاده از استانداردهای موجود و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 8- بررسی و معرفی استانداردهای جدید و به روز دنیا و نحوه استفاده از آنها و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون

هفته دوم هر ماه تاریخ ثبت : ۱۱:۳۶:۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English