شرایط دریافت کارت بازرگانی اتاق بازرگانی همدان
 / EN /  ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
شرایط دریافت کارت بازرگانی

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی : 

1-شروع صدور و تمدید از سامانه ntsw.ir  ،پس از تمدید در سامانه ذکر شده ادامه فرآیند در سامانه اتاق بازرگانی به آدرس cscs.ir .

2- تکمیل فرم تعهد کارت بازرگانی .

3- کپی تمام صفحات شناسنامه کارت پایان خدمت کارت ملی مدرک تحصیلی ( حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و حداقل سن 23 سال تمام )

4- گواهی عدم سوء پیشینه (حداکثر سه ماه اعتبار ) - فرم پول شوئی

5- دو قطعه عکس 3در 4 ( جدید پرسنلی )

6- دو برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر تجاری که به گواهی ادره ثبت شرکتها رسیده باشد.

7- گواهی پلمب دفتر ( روزنامه کل )

8- سند مالکیت تک برگی ششدانگ محل کار ( تجاری اداری ) در صورت داشتن اجاره نامه  ، فتوکپی سند ملک الزامی می باشد  ،ضمنا اجاره نامه باید دارای کد رهگیری باشد .

9- اصل فرم مفاصا حساب دارائی (فرم 186)

10- سه سال اظهار نامه مالیاتی  یا مدرک مدیریت بازرگانی حقوق وسایر رشته های مرتبط یا سه سال مدیر بازرگانی یک شرکت با سابقه بیمه مجوز تولید یا پروانه بهره برداری یا پروانه کسب که سه سال ا زتاریخ صدور گذشته باشد .

11- اصل فیش 100000 ریال بابت حق تمبر کارت بازرگانی از اداره دارائی .

 12-اصل فیش واریز حق عضویت اتاق بازرگانی طبق بخشنامه .

13- شماره حساب  ir040100004065053101731530 و شناسه 341053165140120000014003534465به نام سازمان بازرگانی بانک ملی به مبلغ 440/000 ریال.

14- گذراندن دوره آموزشی.

 

مدارک مورد نیاز جهت صدورکارت بازرگانی اشخاص حقوقی :

علاوه بر 14 مورد مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی فوق باید مدارک مشروحه زیر ارائه شود .

1-اظهار نامه ثبت شرکت ( با مسئولیت محدود تقاضانامه و شرکتنامه ).

2- آگهی روزنامه تأسیس و تغییرات .   

3-اساسنامه شرکت .

4-تکمیل کلیه فرمها مربوطه و مورد ردیف 3 و 4 برای مدیر عامل .

5-تبصره :سه سال از فعالیت شرکتهای غیر تولیدی باید گذشته باشد یامجوز تولید یا پروانه بهره برداری (60 درصد پیشرفت فیزیکی )

1-کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمیتوانند کارت بازرگانی دریافت نمایند .

      ضمناً ثبت نام اولیه توسط متقاضیان کارت بازرگانی از طریق سامانه یکپارچه کارت هوشمند ( صدور و تمدید کارت ) به آدرس www.cscs.ir  انجام می شود.

          واحد بازرگانی و صدورکارت بازرگانی : شماره تماس 4- 08138216001 داخلی 3

 

     مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارت عضویت اتاق بازرگانی اشخاص حقیقی

 1. داشتن حداقل 20 سال شمسی
 2. امضای فرم منشور عضویت اتاق.
 3. اصل و کپی کارت ملی . شناسنامه مدرک تحصیلی(حداقل دیپلم ) و کارت پایان خدمت .
 4. دو قطعه عکس واریز حق عضویت مدارک فعالیت.
 5. علاوه بر مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی ( برای مدیر عامل ) مدارک مربوط به شرکت از جمله اساسنامه  و آگهی تاسیس و روزنامه وتغییرات ضمیمه شود .

 

                     نام و نام خانوادگی  .......................................شماره کد ملی ......................................متاهل یا مجرد ...................................................شماره سریال پشت کارت ملی .......................................تاریخ تولد ..........................................

محل صدور......................شماره شناسنامه ..................نام پدر .................. شماره تلفن همراه........................................ ایمیل ......................................

آدرس منزل:

کد پستی و تلفن ثابت  منزل :

آدرس محل کار :

تلفن محل کار ...................................مدرک تحصیلی .......................................رسته فعالیت..........................................................................

تلفن شرکت ...........................................نام و نشانی دفتر شرکت ...............................................................تاریخ تاسیس شرکت ............................شماره ثبت شرکت .............................................نوع شرکت ......................................

 

 

مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت :

 1. فرم تعهد کارت بازرگانی  .
 2. اخذ نامه سه در هزار از واحد صدور کارت و پرداخت عدد تعیین شده توسط اداره دارایی .
 3. ارائه برگ قطعی مالیاتی یا اظهار نامه یا صورت های سود و زیان به حسابداری اتاق بازرگانی و پرداخت اعداد تعیین شده .
 4. فرم پولشوئی امضاء شده توسط مدیر عامل یا شخص دارنده کارت .
 5. اخذ کد کارگاه تامین اجتماعی .
 6. ارائه مدارک تمدید اجاره نامه  در املاک استیجاری.          
 7. ارائه آگهی تغییرات شرکت در صورتی که تغییرات در شرکت  اعمال شده باشد .
 8. فیش حق تمبر 5 هزار تومانی -44 هزار تومانی سازمان و حق عضویت اتاق .

نکته :  مدارک ابتدا در سامانه ntsw.ir  تکمیل و بعد از تایید در سامانه مذکور ادامه کار در سامانه هوشمند  کارت به آدرس https://cscs.chambertrust.ir بارگزاری گردد .

در صورت وجود هر گونه سوال با واحدخدمات بازرگانی و صدورکارت  تماس حاصل فرمایید : شماره تماس 4- 08138216001 داخلی 3  (پیرایش پورعراقیان )

 

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت تعهدات مالی :

 1. شروع فرایند پرداخت تعهدات مالی در سایت (cscs.ir)
 2. اخذ نامه سه در هزار از اتاق بازرگانی .(جهت پرداخت سه در هزار )
 3. ارائه  اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سالهای 95 و ماقبل آن در صورت عدم پرداخت .(جهت پرداخت چهار در هزار )
 4. ارائه اظهارنامه مالیاتی سالهای  که اظهار آن انجام شده و مالیات هنوز  قطعی نگردیده است در صورت قطعی شدن مالیات برگ قطعی مالیات  .(جهت پرداخت چهار در هزار )

 

سامانه ثبت نام کارت بازرگانی و کارت عضویت اتاق بازرگانی  https://cscs.chambertrust.ir

                        تماس صدور کارت و خدمات بازرگانی    38216001  تا  38216004   داخلی 3

 

ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English