اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان- طاهره ایزدی
 / EN /  ۱۴۰۰/۰۵/۰۷
نرخ ارز

تأسیس اتاق بازرگانی در همدان

تأسیس اتاق بازرگانی در همدان

پس از این­که در تاریخ 10 مهرماه 1309 ش، قانون راجع به اتا... ادامه مطلب